ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT60220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Details

Course Name

Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นสูง Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ

National Code

ICT50220
ICT60220

CRICOS Course Code

111747M
111748K

Campus

Level 3, 541 Kent Street, Sydney, NSW 2000

Duration

หลักสูตรแพ็คเกจ
104 สัปดาห์ รวมเวลาเรียน 80 สัปดาห์ และพัก 24 สัปดาห์


ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
52 สัปดาห์ รวมเรียน 40 สัปดาห์ และพัก 12 สัปดาห์


ICT60220 ขั้นสูง Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
52 สัปดาห์ รวมเรียน 40 สัปดาห์ และพัก 12 สัปดาห์


Overview

ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT60220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง ทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจและบุคลากร เพื่อดำเนินงานที่ซับซ้อน ในบทบาท อาวุโสในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

Career Outcomes

  • เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมเครือข่าย
  • เครือข่ายโทรคมนาคม
  • ผู้จัดการความปลอดภัยเครือข่าย
  • นักออกแบบเครือข่าย
  • เจ้าของธุรกิจไอทีโซลูชั่น

Entry Requirement

  • อายุขั้นต่ำ 18 ปี
  • จะต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับปีของออสเตรเลีย 12
  • IELTS 5.5 (โดยไม่มีวงดนตรีใดต่ำกว่า 5.0) หรือเทียบเท่า
  • นักเรียนสำเร็จ ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเริ่ม ICT60220 ขั้นสูง Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์ (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) ที่เหมาะกับหลักสูตร

USI

นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจะต้องมี USI เพื่อรับวุฒิการศึกษา ตรวจสอบที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับUSI

Study Mode

หน่วยส่วนประกอบทฤษฎีจะถูกส่งแบบตัวต่อตัวในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบภาคปฏิบัติของหลักสูตรจะถูกส่งแบบตัวต่อตัวในวิทยาเขตผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริงจำลอง

Assessment Methods

การประเมินอาจดำเนินการผ่านคำถามและคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ และการสาธิตในสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริง

Course Structure

ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนที่มีความสามารถในยี่สิบ (20) หน่วยเพื่อรับวุฒิการศึกษา ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เรียนจะต้องบรรลุผลสำเร็จในหน่วยสิบหก (16) เพื่อรับวุฒิการศึกษา ICT60220 ขั้นสูง Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ประเภทหน่วย
BSBCRT512 สร้างและพัฒนาแนวคิด หลัก
BSBXCS402 ส่งเสริมการรับรู้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในที่ทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หลัก
BSBXTW401 เป็นผู้นำและอำนวยความสะดวกในทีม หลัก
ICTICT517 จับคู่ความต้องการ ICT กับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร หลัก
ICTICT532 ใช้ IP จริยธรรมและนโยบายความเป็นส่วนตัวในสภาพแวดล้อม ICT หลัก
ICTSAS527 จัดการปัญหาของลูกค้า หลัก
ICTNWK529 ติดตั้งและจัดการเครือข่าย ICT ที่ซับซ้อน วิชาเลือก
ICTNWK536 วางแผน ดำเนินการ และทดสอบโซลูชันการสื่อสารขององค์กร วิชาเลือก
ICTNWK540 ออกแบบ สร้าง และทดสอบเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย วิชาเลือก
ICTNWK546 จัดการความปลอดภัยของเครือข่าย วิชาเลือก
ICTNWK557 กำหนดค่าและจัดการสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เสมือนขั้นสูง วิชาเลือก
ICTNWK559 ติดตั้งสภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือนขององค์กร วิชาเลือก
ICTICT527 พัฒนาและบำรุงรักษาโซลูชั่นบล็อกเชน วิชาเลือก
ICTNWK562 กำหนดค่าเกตเวย์อินเทอร์เน็ต วิชาเลือก
ICTNWK537 ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ปลอดภัย วิชาเลือก
ICTNWK538 ติดตั้งและดูแลกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ถูกต้อง วิชาเลือก
ICTNWK544 ออกแบบและใช้ขอบเขตความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย ICT วิชาเลือก
ICTNWK545 พัฒนา ปรับใช้ และประเมินความปลอดภัยของระบบและแอปพลิเคชัน วิชาเลือก
ICTNWK550 ออกแบบระบบควบคุมความปลอดภัยระบบ ICT วิชาเลือก
ICTNWK556 ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย วิชาเลือก
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ประเภทหน่วย
BSBCRT611 ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หลัก
BSBTWK502 จัดการประสิทธิภาพของทีม หลัก
BSBXCS402 ส่งเสริมการรับรู้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในที่ทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หลัก
ICTICT608 โต้ตอบกับลูกค้าในระดับธุรกิจ หลัก
ICTICT618 จัดการ IP จริยธรรม และความเป็นส่วนตัวในสภาพแวดล้อม ICT หลัก
ICTSAD609 วางแผนและตรวจสอบกิจกรรมการวิเคราะห์ธุรกิจในสภาพแวดล้อม ICT หลัก
ICTNWK628 ออกแบบและสร้างเครือข่าย VoIP แบบบูรณาการ วิชาเลือก
ICTNWK619 วางแผน กำหนดค่า และทดสอบความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง วิชาเลือก
ICTNWK621 กำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ปลอดภัย วิชาเลือก
ICTNWK622 กำหนดค่าและจัดการระบบป้องกันการบุกรุกบนเซ็นเซอร์เครือข่าย วิชาเลือก
ICTSAS530 ใช้เครื่องมือเครือข่าย วิชาเลือก
ICTSAD507 ออกแบบและใช้กระบวนการประกันคุณภาพสำหรับโซลูชั่นทางธุรกิจ วิชาเลือก
ICTSAD508 พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโซลูชันทางธุรกิจ วิชาเลือก
ICTSAS602 ใช้กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง วิชาเลือก
ICTICT818 พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ วิชาเลือก
ICTNWK624 กำหนดค่าโซลูชันการกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตขั้นสูง วิชาเลือก

Course Fee

หลักสูตรแพ็คเกจ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $16,200.00
ค่าเล่าเรียน: AU $15,000.00
ค่าธรรมเนียมวัสดุ*: AU $1,000.00
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน**: AU $200.00


ICT50220 Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $9,800.00
ค่าเล่าเรียน: AU $9,000.00
ค่าธรรมเนียมวัสดุ*: AU $600.00
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน**: AU $200.00


ICT60220 ขั้นสูง Diploma เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: AU $6,400.00
ค่าเล่าเรียน: AU $6,000.00
ค่าธรรมเนียมวัสดุ*: AU $400.00


* ค่าวัสดุสำหรับหลักสูตรรวมสื่อการเรียนรู้และการประเมิน
**ค่าสมัครใช้เฉพาะคอร์สแรกเท่านั้น

Credit Transfer

Rosewood International College ยอมรับคุณสมบัติและคำชี้แจงความสำเร็จที่ออกภายใต้กรอบคุณวุฒิของออสเตรเลียโดยองค์กรฝึกอบรมที่ลงทะเบียน

Pathways

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนอาจต้องการลงทะเบียนเพื่อรับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมในระดับอุดมศึกษา เช่น หลักสูตรปริญญาตรีกับผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Recognition of Prior Learning

Rosewood International College เปิดโอกาสให้ทุกคนสมัครเพื่อขอรับ Recognition of Prior Learning (RPL เมื่อลงทะเบียนเรียน คุณอาจได้รับเครดิตบางส่วนจากเจ้าหนี้ในการรับรู้ถึงทักษะและความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ชีวิต และ/หรือการฝึกอบรมก่อนหน้า